?

Izolacja rur CO – kiedy i dlaczego warto ją stosować

W każdej instalacji przewodzące energię cieplną dochodzi do jej niepożądanego ubytku. Ciepło wydostaje się z układu poprzez ścianki rur i urządzeń, przez które przepływa. Izolacja rur ma na celu zahamować lub ograniczyć ten proces. Jest stosowana w budynkach mieszkalnych jak i zakładach pracy, gdzie komfort termiczny osób przebywających wewnątrz ma duże znaczenie. 

Izolacja rur CO – zastosowanie i główne funkcje 

Oprócz ograniczenia ubytków energii cieplnej izolację rur CO stosuje się także z innych powodów. Ochrona układu przed zamarznięciem to jeden z nich. Dotyczy to instalacji narażonych na oddziaływanie warunków zewnętrznych. 

Również ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi jest istotnym powodem. Najczęstszymi usterkami mechanicznymi są: przypadkowe uderzenia, przedziurawienia, wygięcia rur. Uszkodzenia tego typu mogłyby stać się przyczyną długotrwałych i uciążliwych remontów. 

Szczególną grupą uszkodzeń mechanicznych są te, spowodowane przez wibracje i drgania. W wielu budynkach oddziaływania takie należą do codzienności (może je wywoływać ruch uliczny, tramwaje, pociągi, remonty). Ich degradujący wpływ zatrzymać może elastyczna otulina. 

Ochrona ciepła w domowych instalacjach CO 

W domowych instalacjach CO zaleca się stosowanie otulin na każdym odcinku układu, który nadaje się do osłonięcia – poczynając od źródła ciepła, aż po urządzenia i elementy krańcowe. Ważne jest, by izolacje rur CO umieścić na elementach znajdujących ponad tynkiem, które wypromieniowują ciepło do swojego bezpośredniego otoczenia. 

Podstawową zaletą z wykorzystania systemów otulin jest ograniczenie ubytków ciepła, a tym samym – obniżenie ilości energii zużywanej do ogrzania domu. Przekłada się to na wydatki ponoszone w danym gospodarstwie domowym z tytułu CO.

Kategorie