Jak działają skanery 3D?

Jak można się spodziewać, skanery 3D wykorzystują lasery do mapowania konturów obiektu. Skaner wyświetla laser na powierzchni obiektu, a następnie wykorzystuje czujniki do śledzenia ruchu lasera podczas skanowania obiektu. Informacje te są następnie wykorzystywane do stworzenia trójwymiarowego modelu obiektu.

Skanery 3D są dostępne w wielu różnych typach, z których każdy został zaprojektowany do określonego celu. Na przykład niektóre skanery są przeznaczone do użytku w warunkach przemysłowych, gdzie można ich używać do skanowania dużych obiektów, takich jak części samochodowe lub elementy maszyn. Inne skanery są przeznaczone do użytku w warunkach medycznych, gdzie można je wykorzystać do tworzenia modeli 3D narządów lub kości.

Istnieje również wiele różnych sposobów tworzenia modeli 3D z danych zebranych przez skaner. Najpopularniejszą metodą jest modelowanie wielokątne, które tworzy model poprzez połączenie szeregu punktów w przestrzeni trójwymiarowej. Ta metoda doskonale nadaje się do tworzenia modeli obiektów o prostych kształtach, takich jak pudełka czy kule. Bardziej złożone obiekty można modelować za pomocą metod, takich jak modelowanie NURBS, które wykorzystuje równania matematyczne do generowania zakrzywionych powierzchni.

Ogólnie rzecz biorąc, skanery 3D mogą być używane do tworzenia dokładnych modeli niemal każdego rodzaju obiektu. To sprawia, że ​​są nieocenionym narzędziem w wielu różnych dziedzinach, w tym inżynierii, architekturze, a nawet medycynie.

Kategorie