Ograniczniki przepięć – sprawdź asortyment hurtowni elektrycznej Alkan!

Źródło: https://alkan.pl/

Czym są dostępne w hurtowniach elektrycznych ograniczniki przepięć i na jakiej zasadzie działają?

Dostępne w hurtowniach elektrycznych ograniczniki przepięć to urządzenia, które teoretycznie znajdują się w każdym domu, jednak niewielu z nas jest w stanie wyjaśnić zasadę ich działania. Aby nieco przybliżyć ten temat, powinniśmy przyjrzeć się bliżej również ich konstrukcji i sprawdzić, co pozwala na to, by chroniły one sprzęty podłączone do danej sieci elektrycznej przed nagłymi wzrostami napięcia.

Konstrukcja i zasada działania

Celem montażu ochronnika jest zabezpieczenie urządzeń przyłączonych do przewodów zasilających w danej instalacji. Aby spełniał on swoją rolę, przewody powinny zostać połączone z ochronnikiem odpowiedniej klasy zamontowanym w skrzynce rozdzielczej. Urządzenie to skonstruowane jest w taki sposób, by z jednej strony można było podłączyć do niego przewody fazowe, a z drugiej przewód ochronny. Przy prawidłowym napięciu ze względu na dużą rezystencję pomiędzy przewodami przez ochronnik nie przepływa w tej sytuacji energia elektryczna. Dopiero przy dużym skoku napięcia następuje zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ochronnym, przy czym nadmiar energii zostaje poprowadzony przez przewód fazowy. Dzięki temu omija on domową instalację elektryczną, nie stanowiąc zagrożenia dla połączonych z nią sprzętów RTV i AGD, a następnie może zostać bezpiecznie uziemiony. Oczywiście jest to uproszczony schemat działania ochronników, które w zależności od typu mogą zostać wyposażone w iskiernik, umożliwiający szybkie gaszenie łuku elektrycznego, lub w warystor zwiększający szybkość działania urządzenia. W zależności od tego, czy w danym modelu wykorzystany zostanie iskiernik, czy warystor, czy może oba te elementy, możemy mówić o ochronniku odcinającym, ograniczającym lub kombinowanym. Jakie są główne wady i zalety tych typów urządzeń? Zobaczmy!

Kategorie