Czym jest ubezpieczenie GAP?

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od utraty ekonomicznej w wypadku straty pojazdu, więc straty całkowitej po wypadku czy grabieży. Należałoby już w tymże miejscu podkreślić, iż nie wszelkie polisy GAP obejmują kradzież. Należy zatem dobrze przeglądać wymogi. W jaki sposób ubezpieczenie nas zabezpiecza? Podpisujecie umowę leasingową na auto o właściwej cenie (cena na fakturze). Po pewnym momencie podlega ono wypadkowi, natomiast wy spłaciliście część zobowiązania. Ubezpieczyciel płaci za wrak małą sumę oraz daje zadośćuczynienie z tytułu autocasco, jednak zaniżone o spadek wartości samochodu.

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP to ubezpieczenie utraty ekonomicznej – gwarantuje całkowitą ochronę kredytobiorcom oraz leasingobiorcom w razie wystąpienia straty całkowitej. O szkodzie całkowitej mówimy wtedy, kiedy auto zostanie skradzione, zniszczone czy uszkodzone do tego stanu, iż jego dalsze wykorzystanie jest niewykonalne – naprawa nie ma sensu ze względu na to, iż jej koszt przewyższa 70% ceny rynkowej auta.

Czy można określoną ceną ubezpieczenia AC zmienić GAP?

Polisę AC zawiera się co najwyżej na 12 miesięcy. Znaczy to, iż jedynie w tymże czasie możemy podtrzymać cenę nowego auta z dnia zatwierdzenia umowy. Potem przy zakupie nowego autocasco stowarzyszenie ubezpieczeniowe weźmie pod uwagę aktualną, więc mniejszą cenę pojazdu. Tymczasem ubezpieczenie GAP jest zawierane z góry na co najmniej parę lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ostatnim roku funkcjonowania kredytu czy leasingu samochodu, spółka ubezpieczeniowa może wziąć pod uwagę cenę auta z dnia jego zakupu – np. sprzed 5 lat.

Kategorie