Redakcja

Język migowy

Czym jest język migowy? Język migowy to język wizualno-gestowy używany przez osoby niesłyszące i niedosłyszące.

Kategorie