Skanery 3D metrologiczne

Przemysł 4.0 to koncepcja, która od pewnego czasu stale zyskuje na znaczeniu, a także wywiera duży wpływ na niemalże wszystkie gałęzie przemysłu. To właśnie za sprawą przemysłu 4.0 zmianie ulegać będą poszczególne etapy procesu produkcyjnego. Przyspieszenie procesu wytwarzania, zastąpienie produkcji masowej przez jednostkową, a także skrócenie czasu od momentu zaprojektowania produktu do wprowadzenia go na linię produkcyjną. Wszystkie wymienione aspekty sprawią, że urządzenia służące do pomiarów jakości powinny być coraz bardziej precyzyjne, dokładne i dostosowane do dynamicznych zmian, jakie zachodzą świecie nowych technologii.

W produkcji jednostkowej, czyli takiej, w której nie sprawdzamy czy dany egzemplarz jest zgodny w wytycznymi odnośnie całej serii, a stosujemy indywidualne podejście, które pozwoli na wyłapanie jego cech charakterystycznych doskonale sprawdzą się skanery 3D https://vpi-polska.pl/ . Właśnie w przypadku, gdy potrzebujemy szybkiej weryfikacji jakości wytwarzanych elementów doskonałym rozwiązaniem będą skanery 3D – metrologiczne. Przepisy europejskie odnośnie jakości poszczególnych produktów i elementów są bardzo rygorystyczne, dlatego na rynku dostępnych mamy bardzo wiele rozwiązań, które specjalizują się w skanowaniu metrologicznym 3D.

Innowacyjne technologie pomiarowe wykorzystywane są w najważniejszych gałęziach przemysłu w całej Europie, a więc w motoryzacji, lotnictwie, branży maszyn ciężkich czy metalurgii. Wzrost świadomości nie byłby możliwy bez ciągłego rozwoju skanerów 3D. To właśnie one pozwalają na uzyskanie cyfrowego, trójwymiarowego modelu niemalże każdego elementu w postaci przestrzennej chmury punktów. Otrzymujemy cyfrową postać obrazu przedmiotu, który możemy podda

dokładnym pomiarom. Największą zaletą tej metody jest możliwość przeprowadzenia pomiaru detalu bez ingerencji oraz dokładny pomiar trudno dostępnych powierzchni. Te trudno dostępne powierzchnie przy tradycyjnych metodach pomiarów są niemalże niemożliwe do zmierzenia. Metoda skanowania 3D ma tę przewagę nad konwencjonalnymi technikami pomiarowymi, że pozwala na uzyskanie dużo większej bazy danych w krótszym czasie.

Kategorie