Kim jest psycholog?

Psycholog Szczecin jest osobą, która nie tylko stawia samą diagnozę psychologiczną, ale także zajmuje się udzieleniem pomocy profesjonalnej psychologicznej. Wykonywanie zawodu psychologa wymaga bardzo szerokiej wiedzy, którą adepci zdobywają na psychologicznych studiach.

Psychologiem możemy określić osobę, która ukończyła studia magisterski drugiego stopnia na kierunku psychologia. Zawód psychologa przede wszystkim koncentruje się na dwóch typach poszczególnych działań .Jedną grupą stanowią kompetencje i diagnostyczne działania, a drugą – udzielanie pomocy psychologicznej.

O ile wcześniej zawód psychologa się nie cieszył szczególnie dobrą opinią wśród społeczeństwa, o tyle obecnie się go traktuje jako zawód publicznego zaufania. Psychologia są studiami, które dostarczają bardzo dużo wiedzy. Wiedza ta dotyczy zasad postępowania w społecznym otoczeniu, technik walki ze stresem, sposobów myślenia, właściwości ludzkiej pamięci, sposobów uczenia się oraz zapamiętywania, jak i także zachowań oraz procesów psychicznych.

Zaś psycholog kliniczny jest osobą, która po ukończeniu magisterskich studiów przeszła przed podyplomowe studia w zakresie klinicznej psychologii.

Psycholog, psychiatra oraz psychoterapeuta zajmują się identyczną dziedziną ludzkiego życia, a więc psychikę, nie są to jednak tożsame zawody. Różnią się one metodami diagnostyki, kompetencjami, a także stosowanymi różnymi formami leczenia.

Najważniejsze jest to, aby nie bać się zapisać na wizytę. Na pewno wszystko będzie na plus.

Kategorie