Ile trwa rozwód?

Źródło: https://www.adwokatbemowo.com/

Ile trwa sprawa o rozwód?

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy w dużej mierze od poziomu konfliktu istniejącego między małżonkami. Uzyskanie szybkiego rozwodu jest co do zasady możliwe wówczas, gdy strony są zgodne co do tego, że chcą się rozwieść i to bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków za rozkład pożycia. Jeżeli zatem małżonkowie dojdą do porozumienia w ww. zakresie, rozwód może (choć nie musi) zostać orzeczony nawet na pierwszej lub drugiej rozprawie.

Czas trwania sprawy o rozwód a małoletnie dzieci

Czas trwania postępowania rozwodowego może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólnie małoletnie dzieci. Jeżeli strony pragną uzyskać szybki rozwód, powinny jeszcze przed zainicjowaniem postępowania wspólnie ustalić wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem. W szczególności konieczne jest uzgodnienie, z którym z rodziców dziecko zamieszka po rozwodzie, sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz wysokości alimentów. Przedstawienie przez rozwodzących się małżonków wspólnego stanowiska w ww. kwestiach z pewnością istotnie przyspieszy postępowanie w sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeżeli którykolwiek z małżonków zażąda rozwodu z orzeczeniem o winie, czas trwania postępowania rozwodowego ulegnie znacznemu wydłużeniu. Taka sprawa rozwodowa może trwać nawet kilka lat. Wynika to z konieczności przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego w zakresie winy małżonka za rozkład pożycia. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie należy mieć również na względzie specyfikę postępowania dowodowego. Wykazanie winy małżonka wymaga bowiem zaangażowania wielu świadków, w szczególności w postaci członków rodziny i osób bliskich dla stron. Najczęściej postępowanie to jest niezwykle bolesne nie tylko dla samych małżonków, ale i dla innych osób biorących udział w sprawie.

Kategorie