Pisanie prac licencjackich. Jak wybrać temat pracy licencjackiej?

Wybór tematu pracy to wyzwanie, przed którym staje każdy student ostatniego roku studiów licencjackich. Jednocześnie jest to bardzo ważny etap dyplomowania. Źle dobrany temat może bowiem stwarzać poważne problemy przy pisaniu pracy, a także podczas obrony. Temat trzeba po prostu „czuć”. Czym zatem kierować się przy wyborze tematu pracy licencjackiej?

Pisanie prac licencjackich – wybór tematu pracy przez promotora

Pisanie prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich rozpoczyna się od wyboru ich tematu. Nie jest to zadanie łatwe. Wielu studentów, mając problem ze sformułowaniem tematu pracy, zwraca się o pomoc do promotora. Dobry promotor powinien nakierować studenta, określić, czego dotyczą jego zainteresowania naukowe i zawodowe. Powinien wypytać, czym student interesuje się, jaką planuje karierę zawodową, w jakiej tematyce jest najlepiej zorientowany itp. Na podstawie takiego wywiadu może potem wspólnie ze studentem sformułować wstępny temat pracy licencjackiej. Tak powinno to wyglądać w świecie idealnym. Nie zawsze jednak trafiamy na dobrych promotorów. Niektórzy z nich, nie chcąc zadać sobie trudu w ukierunkowaniu studenta na dogodną dla niego tematykę pracy, przedstawiają z góry narzucone tematy do wyboru lub wręcz narzucają studentowi konkretny temat, gdyż na przykład w podobnej tematyce planują wydanie jakiejś publikacji i badania studenta bardzo im się przydadzą. Jest to mało etyczna praktyka, jednak występująca na uczelniach i to wcale nie sporadycznie.

O ile studenci dostając listę tematów mają jeszcze jakąś możliwość wyboru i dobrania sobie tematów chociaż częściowo pasujących do ich zainteresowań, to w przypadku tematu narzuconego z góry przez promotora, jest to sytuacja bardzo trudna. Tematyka może bowiem wcale nie pokrywać się z zainteresowaniami i wiedzą dyplomanta. Bardzo trudne może też okazać się pozyskanie badań. Warto zatem zawczasu chronić się przed taką sytuacją i zaproponować promotorowi swój własny temat odpowiednio wcześniej.

Jak samodzielnie wybrać temat pracy licencjackiej?

Pisanie prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich będzie niewątpliwie łatwiejsze przy samodzielnym wyborze tematu pracy. Chociaż niektórym studentom może wydawać się to bardzo trudnym wyzwaniem, wcale nie musi tak być. Warto na początek zastanowić się, w jakim kierunku planujemy rozwój naszej kariery i na przykład wybrać temat związany właśnie z taką dziedziną, w której chcielibyśmy później pracować. Będzie to dodatkowy atut przy poszukiwaniu pierwszej pracy w wymarzonym zawodzie.

Inna opcja to wybór tematu związanego z własnymi zainteresowaniami lub hobby. Nie musi to pokrywać się bezpośrednio z kierunkiem studiów, warto jednak do niego nawiązać. Przykładowo, studentka pedagogiki, która uwielbia psy, może pomyśleć o temacie dotyczącym zastosowania dogoterapii w pracy pedagogicznej z dziećmi niepełnosprawnymi. Taki temat można jeszcze zawęzić do jakiejś grupy niepełnosprawności (na przykład zespół Downa, porażenie mózgowe itp.). Jako inny przykład można podać studenta prawa interesującego się fotografią. Osoba ta mogłaby napisać pracę na temat prawnych aspektów wykorzystania wizerunku osób prywatnych w fotografii reporterskiej. Takie tematy można oczywiście mnożyć, liczy się przede wszystkim kreatywność.

Gotowe bazy tematów prac dyplomowych

A co, jeśli kreatywności zabraknie? Również i na to jest sposób. W Internecie można znaleźć tak zwane bazy tematów prac dyplomowych. Niektóre serwisy zajmujące się pomocą w pisaniu prac i doradztwem metodycznym udostępniają tego typu bazy nie tylko swoim klientom, ale też innym użytkownikom. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że występują zarówno bazy dostępne odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Na etapie wyboru tematu pracy nie ma sensu wydawać pieniędzy na bazy płatne. Bogate i w 100% darmowe bazy tematów prac dyplomowych można znaleźć na przykład w serwisach Edu-pomocnik.pl lub Cyber-promotr.pl. W obu przypadkach bazy obejmują ponad 1000 tematów do wyboru, podzielonych alfabetycznie na kilkadziesiąt kierunków studiów. Jest tam również dostępnych wiele innych bezpłatnych materiałów i poradników, dzięki którym pisanie prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich będzie niewątpliwie łatwiejsze. Co ciekawe, również promotorzy, zwłaszcza ci, którzy idąc na skróty, udostępniają studentom gotowe tematy, często korzystają właśnie z takich baz i innych udostępnianych studentom materiałów.

Czy tematy prac licencjackich mogą się powtarzać?

W tym miejscu pojawia się pytanie: czy tematy prac licencjackich mogą się powtarzać? Tak, tematy prac licencjackich, jak również innych prac dyplomowych, a więc magisterskich lub inżynierskich, bez problemu mogą się powtarzać. O ile treść pracy nie może być taka sama, jak w przypadku innej pracy, to jeśli chodzi o temat, nie stanowi to problemu. Pisanie prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich nie jest obwarowane warunkiem niepowtarzalności tematów. Wynika to z faktu, że w wielu dziedzinach występuje wiele tematów typowych. Za przykład można podać choćby taki kierunek studiów jak finanse. Prace dyplomowe na tym kierunku przeważnie mają sformułowany temat następująco: „Analiza finansowa przedsiębiorstwa…” (i tutaj podaje się nazwę konkretnej firmy). Jak zatem widać, większość studentów tego kierunku pisze prace praktycznie na ten sam temat, jedyne co je różni, to nazwa firmy, dla której jest przeprowadzana analiza finansowa. Co więcej, w przypadku dużych spółek giełdowych, u wielu studentów powtarza się również nazwa firmy. Oczywiście w każdym przypadku treść pracy napisana przez różne osoby będzie inna, jednak kierunek studiów narzuca określone metody badawcze, którymi student musi się wykazać jako jego późniejszy absolwent, a więc tematy prac siłą rzeczy są bardzo zbliżone lub wręcz identyczne.

Reasumując, o wyborze tematu pracy dyplomowej warto pomyśleć odpowiednio wcześniej. Najlepiej zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem seminarium dyplomowego i zgłosić się do promotora już z gotowymi propozycjami tematów. Nawet jeśli w trakcie dyskusji z promotorem temat ulegnie niewielkim zmianom, niewątpliwie będzie łatwiej pisać pracę z tematyki, która jest nam bliska niż zdać się na narzucenie gotowego, całkowicie obcego nam tematu. Jeżeli nie potrafimy samodzielnie sformułować interesującego nas tematu pracy dyplomowej, warto zajrzeć do bazy tematów prac dyplomowych, jak choćby ta dostępna w serwisie Cyber-promotor.pl. Temat można wybrać w identycznej formie, jak ten z bazy lub po prostu zainspirować się i na tej podstawie stworzyć coś własnego. Już samo przejrzenie bazy da pogląd na to, w jaki sposób formułowane są tematy prac dyplomowych. A to tak naprawdę stanowi największą barierę i trudność w sformułowaniu własnego tematu pracy.

Kategorie